Історія україни неупереджений погляд скачать

Історія україни неупереджений погляд скачать

подтвердите, что вы не робот.

Мы заметили странную активность с вашего компьютера. Возможно, мы ошиблись, и эта активность идёт не от вас. В таком случае, подтвердите , что вы не робот и продолжайте пользоваться нашим сайтом.


Історія україни неупереджений погляд скачать

Петровський В. В., Радченко Л. О., Семененко В. І.

Історія України: Неупереджений погляд:

Факти. Міфи. Коментарі.

– Харків: ВД «Школа», 2007. – 592 с.

Книга обіймає весь період появи та розвитку людських спільнот на території сучасної України. Автори відтворили складний, неоднозначно трактований шлях народу України до незалежності, не оминувши трагічних та величних сторінок у його життєписі.

Видання буде безумовно корисним не лише для учнівської та студентської молоді, але й для всіх, хто цікавиться історією України.

Розділ І. ПРАДАВНЯ Й СЕРЕДНЬОВІЧНА УКРАЇНА

Тема 1. Початковий період появи людських спільнот на землях України. 7

Період неоліту. 13

Енеоліт (мідно-кам'яний вік) та доба бронзи. 14

Кочові племена в Україні. 16

Велике переселення народів і Україна. 21

Грецька цивілізація в Північному Причорномор'ї. 23

Проблеми етногенезу українців. 29

Тема 3. Середньовічна держава Київська Русь. 31

Норманська теорія еволюції державності на Русі. 33

Перші володарі Руської землі. 37

Князь Володимир Великий. 42

Прийняття християнства на Русі. 44

Київська Русь за часів Ярослава Мудрого та його наступників. 49

Динаміка державного управління та соціальної структури Русі. 56

Заняття й побут населення Русі. Особливості економічного розвитку. 62

Торгівля, грошова система Київської Русі. 65

Право Київської Русі. 67

Культура Київської Русі. 70

Українські землі в період політичної роздробленості Русі

та монгольської навали (друга третина XII — перша половина XIII ст.). 74

Галицько-Волинська земля. 78

Розвиток Великого князівства Литовського після Кревської унії. 85

Виникнення та еволюція козацтва в Україні. 88

Запорозька Січ. Подальший розвиток козацтва. 94

Розділ II. УКРАЇНА В ПЕРІОД НОВОЇ ІСТОРІЇ (друга половина XVI — кінець XVIII століття)

Тема 1. Україна під владою Речі Посполитої (друга половина XVI — перша половина XVII ст.). 105

Брестська церковна унія 1596 року. 115

Особливості розвитку культури в Україні (друга половина XVI — перша половина XVII ст.). 119

Другий етап повстання. 136

Переяславська рада і Чигиринсько-Московські Березневі статті 1654 р. . 145

Зовнішня політика Б. Хмельницького 1654—1657 рр. . 148

Криза козацької автономії. 151

Унія в Гадячі 1658 р. та її наслідки. 153

Політичний розкол України в ході громадянської війни. 155

Події 60—70-х років XVII ст. та поразка національної революції. 157

Гетьмани епохи Петра 1-І. Мазепа та І. Скоропадський. 167

Процес подальшої інкорпорації Гетьманату до складу

Російської імперії. Гетьманат 1722—1764 років: його «золота осінь». 183

Остаточна ліквідація залишків автономного статусу Гетьманату. 191

Правобережна й Західна Україна в другій половині XVII—XVIII ст. . 200

Культура України другої половини XVII—XVIII ст. . 207

Розділ III. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ТА АВСТРОУГОРСЬКОЇ МОНАРХІЙ

(XIX — початок XX століття)

Під владою Росії. 215

Політичні та соціально-економічні зміни в підросійській Україні 216

Столипінська аграрна реформа та її наслідки 224

в Україні XIX — початку XX ст. . 227

Українські громади та офіційна політика царизму. 231

Війна з Наполеоном. Політична радикалізація визвольного руху в Україні. 234

Кирило-Мефодіївське братство. 239

Суспільно-політичні зміни на території Західної України. 243

Українські політичні партії та громадські організації в Росії. 249

Розділ IV. УКРАЇНА В НОВІТНЮ ЕПОХУ (1914 — кінець XX століття)

Тема 1. Україна в роки Першої світової війни, революції та громадянської війни. 257

Лютнева революція в Росії і створення Української Центральної ради. 261

Національне військове будівництво і проблема статусу України. 269

Російсько-українські відносини влітку 1917 — взимку 1918 року. 276

УНР в березні — квітні 1918 р. Причини поразки Української Центральної ради. 288

Українська держава гетьмана П. П. Скоропадського:

гетьманщина без гетьманців. 294

Директорія УНР у пошуках шляху: між націоналізмом і соціалізмом. 310

Україна під владою більшовиків у 1919 році. 327

Махновщина як соціально-політичний феномен. 334

Третій прихід більшовиків в Україну (кінець 1919 —1920 pp.). 340

Національно-визвольний революційний рух на землях Західної України. 345

Зміцнення більшовицької диктатури. 357

Дерусифікація в УСРР та її особливості. 364

Примусова колективізація та голодомор. 373

Форсована індустріалізація. Масовий терор 30-х років. 381

Західноукраїнські землі між двома світовими війнами. 392

Окупаційний режим. 424

Рух Опору: партизани, підпілля. 438

Колабораціонізм. Діяльність ОУН та УПА в 1941—1945 роках. 445

Звільнення України. Наслідки війни. 463

Суспільно-політична динаміка жиггя українського суспільства. 487

Тема 6. «Помаранчевий» зрив: кроки до свободи. 546